Ciągłe Doskonalenie,  Zarządzanie Jakością

Zarządzanie Jakością

Dzisiejszy artykuł poświęcę zagadnieniu zarządzania jakością. Zagadnienie to sięga już zamierzchłych czasów, pewnie pamiętacie z historii, że w starożytnych czasach kontrolowano jakość rozwiązań budowlanych, stawiając konstruktora i ekipę budowlaną pod akweduktami i mostami.

Znaczące zmiany w zarządzaniu jakością przyniosła epoka rewolucji przemysłowej w XIX wieku. Nastąpił wtedy znaczny wzrost produkcji, niestety, ale brak wystarczającej ilości przeszkolonego personelu powodował wzrost ilości błędów. Taka sytuacja spowodowała konieczność zatrudnienia wyspecjalizowanej kontroli zewnętrznej. Niestety, ale wady i inne usterki były dopiero wykrywane na końcu procesu gdzie miała miejsce kontrola końcowa.

Kolejnym etapem był okres drugiej wojny światowej kiedy to kontrolę jakości na końcu procesu zastąpiono kontrolą systemową. Taka kontrola polega na kontrolowaniu poszczególnych etapów procesu produkcji. To właśnie podejście stanowi podwaliny „zapewnienia jakości”.

W chwili obecnej zarządzanie jakością jest pod wpływem silnego nurtu z Japonii. Właśnie w Japonii jakość jest głównym zadaniem dla kierownictwa, dlatego właśnie wykreowały się pojęcia takie jak orientacja na klienta, ciągłe doskonalenie. W Japońskim podejściu jakość nie jest już tylko kontrolowana, ale jest ona zaplanowana i angażuje wszystkie działy przedsiębiorstwa.

Etapy zarządzania jakością

Zarządzanie jakością oznacza, że kierownictwo jest głównym interesantem. Kierownictwo jest zobowiązane do zaliczenia jakości do swoich najwyższych celów. Dzięki swojemu zaangażowaniu i świadomości stwarza tym samym odpowiednie warunki w organizacji celem zapewnienia najwyższej jakości.

 1. Etap Pierwszy – Kontrola Jakości
  • Kontrola końcowa wyrobu
  • ustalenie wymagań kontroli i akceptacji
  • Jakość jest zadaniem wyłącznie dla specjalistów
 2. Etap Drugi – Planowanie Jakości
  • Zapewnienie procesów technologicznych
  • Początek orientacji procesowej
  • Ustalenie działań zapobiegawczych
  • Jakość jest ciągle zadaniem wyłącznie dla specjalistów
 3. Etap Trzeci – Zarządzanie Jakością
  • Opanowanie jakości w obszarach produkcyjnych
  • Orientacja procesowa
  • Poprawa procesów
  • Jakość jest zadaniem kierowniczym
 4. Etap Czwarty – TQM ( Total Quality Management )
  • Opanowanie wszystkich procesów w przedsiębiorstwie
  • Orientacja na klienta
  • Jasne i ustalone wzmagania kontrolne
  • Jakość jest zadaniem kierowniczym

Korzyści z zarządzania jakością.

Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie przynosi poza zmniejszeniem brakowości wiele wymiernych korzyści. Dzięki dostarczaniu produktów wysokiej jakości ciągle doskonalimy swoje wyroby, podnosimy satysfakcję klientów, obniżamy koszty produkcji oraz co najważniejsze zwiększamy konkurencyjność naszego przedsiębiorstwa. Wynika z tego jasno, że przedsiębiorstwo nie może stawiać za najwyższy cel zysku lub ilości produkowanych detali, ale musi stawiać na jakość i spełnienie oczekiwań swoich klientów, a nawet ich przewyższanie. W związku z tym zarządzanie jakością jest ukierunkowane na długofalowy sukces organizacji. Taki sukces organizacji można zobrazować „łańcuchem Deminga”

Deming stoi na stanowisku, że jakość niezależnie od tego czy wyrobu czy całego przedsiębiorstwa, to proces który musi być ciągle doskonalony. Dzięki temu procesowi przedsiębiorstwo może obniżać koszty i zyskuje usatysfakcjonowanych klientów, którzy polecają usługi swoim znajomym. Taka sytuacja prowadzi do zwiększenia  udziałów w rynku i sukcesu gospodarczego.

Dlatego właśnie bardzo ważne jest zrozumienie, że stawianie jakości na pierwszym miejscu może przynieść wymierne korzyści dla naszej firmy i organizacji. Pamiętajcie o tym planując swoje działania związane z zażądaniem jakością lub gdy będziecie chcieli budować świadomość organizacji w której jesteście .

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *