siedem zasad zarządzania jakością
Zarządzanie Jakością

Siedem zasad zarządzania jakością

W dzisiejszym biznesie bardzo ważne jest stworzenie organizacji, która ukierunkowana jest na ciągłe doskonalenie funkcjonowania. Każda świadoma organizacja jest w stanie się doskonalić dzięki zrozumieniu potrzeb swoich klientów i wszystkich czynników, które wpływają na jej funkcjonowanie. Z tego właśnie względu norma ISO 9001 opisuje siedem zasad zarządzania jakością, które charakteryzują nowoczesne przedsiębiorstwo. Ten właśnie artykuł poświęcę na opisanie tych właśnie siedmiu zasad.

Orientacja na klienta

W chwili obecnej sukces osiągają tylko te organizacje, które maja umiejętność dostrzegania i rozumienia potrzeb swoich klientów. Rozumiemy przez to nie tylko potrzeby obecne, ale i to czego klient może potrzebować w przyszłości. Świadome organizacje nastawione na osiągnięcie pozycji lidera starają się, aby wykraczać poza te oczekiwania. Ta orientacja na potrzeby klienta nie może być obecna tylko w dziale sprzedaży lub obsługi klienta, niezbędne jest to, aby cała organizacja pracowała w sposób pozwalający zadowolić klientów i zapewnić produkty najwyższej jakości.

Przywództwo

Statek nie popłynie bez swojego kapitana, a dobra organizacja nie będzie działać wydajnie i efektywnie bez sprawnego lidera. Sprawni managerowie zapewniają, że cele i kierunek działania organizacji są spójne, a pracownicy mogą zaangażować się w osiąganie celów organizacji. Kierownictwo musi określić wizję, ustalić kierunki i co najważniejsze wyznaczyć mierzalne cele dla przedsiębiorstwa. Najważniejszym jednak zadaniem managerów jest stworzenie odpowiedniej atmosfery do działania i zaangażowania wszystkich stron zainteresowanych.

Zaangażowanie ludzi

W osiągnięciu sukcesu przedsiębiorstwa niezbędne jest zaangażowanie i to nie tylko na szczeblu top managementu, ale na każdym stanowisku jakie w organizacji występuje. Każdy pracownik powinien być świadomy i zaangażowany tylko wtedy jesteśmy w stanie wykorzystać jego potencjał w pełni dla dobra przedsiębiorstwa. W związku z tym pracownicy muszą być aktywnie włączani do kształtowania procesów. Głównie dotyczy to etapu doskonalenia procesów oraz planowania, ponieważ to oni posiadają wiedzę, która pozwala im na proponowanie ulepszeń.

Podejście procesowe

Chcesz wiedzieć jak osiągać wyższe wyniki w organizacji ? Stosuj procesy ! W celu osiągnięcia poprawy jakości, obniżenia kosztów, unikania błędów, oszczędzania zasobów, przedsiębiorstwo musi opracować i opanować swoje procesy.  Każda organizacja może być postrzegana jako sieć lub system procesów. Najważniejsze jest, aby zidentyfikować, zrozumieć i zarządzać procesami tak, aby zwiększyć skuteczność i efektywność organizacji w osiągnięciu celów. W podejściu procesowym obowiązuje podejście klienta wewnętrznego. Oznacza to, że każdy odbiorca usługi lub wyrobu jest postrzegany jako klient. Oczekiwania klienta muszą być spełnione w jak najlepszy sposób w ramach przedsiębiorstwa.

Doskonalenie

Doskonalenie powinno dla organizacji stanowić najwyższy cel i znaleźć swoje miejsce w strategii przedsiębiorstwa i planach biznesowych. Proces doskonalenia funkcjonowania całej organizacji stanowi stały cel i musi być realizowane przez każdego pracownika na każdym szczeblu. Kluczowym jest, aby odpowiednio wykorzystywać zasoby pracowników. Należy szkolić, maszyny modernizować, a procesy doskonalić, tylko wtedy osiągniemy odpowiedni poziom zaangażowania i zadowolenia co pozwoli na to, że pracownicy będą aktywnie uczestniczyć i zgłaszać swoje pomysły doskonalenia procesów, wyrobów i całego systemu.

Podejmowanie decyzji na podstawie dowodów

Niczym serialowy porucznik Columbo zawsze szukaj dowodów. Zawsze podejmuj decyzje bazując wyłącznie na dowodach. Staranna identyfikacja i analiza poparta dowodami zapewni wysoką efektywność i zapewni realizację celów organizacji. Analiza danych przy pomocy odpowiednich metod statystycznych jest niezastąpiona do optymalizacji procesów.

Zarządzanie relacjami

Biznesu nie buduje się samemu, chyba każdy jest tego świadomy, dlatego ważne jest zarządzanie relacjami ze wszystkimi stronami, które na ten biznes mają wpływ. Przedsiębiorca musi utrzymywać relacje z dostawcami, z pracownikami, z urzędami, z okolicznymi mieszkańcami tylko w ten sposób może osiągnąć sukces. Jeśli poznasz i zidentyfikujesz potrzeby i oczekiwania wszystkich stron zainteresowanych łatwiej będzie ci reagować i tworzyć optymalne procesy, które będą podstawą do efektywnego działania.