Ciągłe Doskonalenie,  Narzędzia Problem Solving,  Zarządzanie,  Zarządzanie Jakością

Co Deming wymyślił ?

Pan Deming wymyślił i sformułował metodę PDCA ( PLAN, DO, CHECK, ACT ). Metoda ta jest ilustracją zasady ciągłego doskonalenia procesów lub rozwiązywania problemów. Mając opracowany schemat działania testujemy go na wybranym obszarze testowym. Jeśli rozwiązanie działa na małą skalę jest on wprowadzany na pełną skalę.

W systemach zarządzania ISO a szczególnie nowych wydaniach PDCA jest bardzo silnie podkreślane. Jest to logiczny ciąg następujących po sobie zdarzeń, których celem jest doskonalenie procesu i zbadanie efektywności.

montowanie auta

PDCA krok po kroku

Logika metody PDCA, zakłada wykonanie czterech kroków. Zaczynamy od Zaplanowania ( Plan ), następnie przechodzimy do Wykonania ( Do ), w kolejnym kroku Sprawdzamy ( Check ) czy nasze rozwiązanie działania a na koniec dokonujemy Popraw ( Act ) w naszym systemie. Pierwszy etap skupia się na zdefiniowaniu sposobów ulepszenia naszych działań i metod pracy. Każda taka zmiana musi być opracowana z wyprzedzeniem. Niezbędne jest również określenie aktualnej sytuacji ( stan bieżący ) oraz potencjalnych efektów wprowadzonych przez nas zmian. Musimy pamiętać, że ten etap musimy wykonać przed przystąpieniem do wdrożenia zmian ! Krok Drugi czyli Wykonaj polega na próbnym wdrożeniu określonego wcześniej planu zmian. Następnie przechodzimy do procesu sprawdzenia ( walidacji ), czy nowe metody i sposoby rzeczywiście poprawiają sytuację i czy przynoszą lepsze wyniki procesu. Na samym końcu mamy etap wprowadzania poprawek, głównym celem tego etapu jest standaryzacja i monitorowanie nowych sposobów działania i ewentualne korekty.

Najważniejsze to skutecznie i umiejętnie planować

Każdy z kroków metody PDCA jest istotny, nie mniej jednak za najważniejszy możemy śmiało uznać krok pierwszy, czyli planowanie ( jeśli na tym etapie nie przyłożymy się do pracy to potem będzie nam jeszcze ciężej ). Każdy proces zmian w firmie i ten mały i ten duży musi rozpocząć się od porządnego planowania. W przeciwnym razie zamiast rozsądnie wprowadzać zmiany możemy niepotrzebnie manipulować procesem którego nie rozumiemy, a w efekcie zaczniemy się wyłącznie frustrować

Ciągłe doskonalenie to najważniejszy kierunek dla każdej organizacji a osiągnięcie lepszego stanu niż obecny to główny cel metody PDCA. Prawidłowe planowanie polega w dużej mierze na ustaleniu kierunku działania ustaleniu odpowiednich zasobów i wyznaczeniu odpowiednich ludzi którzy ten proces muszą wspierać. Badania naukowe pokazują, że wiele osób pomija etap planowania i od razu przechodzi do działania. Efektem takiego podejścia są liczne pomyłki, długi czas wdrożeń czy osłabienie jakości. Dlatego właśnie niezbędna jest metoda PDCA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *