• Ciągłe Doskonalenie,  Narzędzia Problem Solving,  Zarządzanie,  Zarządzanie Jakością

  Co Deming wymyślił ?

  Pan Deming wymyślił i sformułował metodę PDCA ( PLAN, DO, CHECK, ACT ). Metoda ta jest ilustracją zasady ciągłego doskonalenia procesów lub rozwiązywania problemów. Mając opracowany schemat działania testujemy go na wybranym obszarze testowym. Jeśli rozwiązanie działa na małą skalę jest on wprowadzany na pełną skalę. W systemach zarządzania ISO a szczególnie nowych wydaniach PDCA jest bardzo silnie podkreślane. Jest to logiczny ciąg następujących po sobie zdarzeń, których celem jest doskonalenie procesu i zbadanie efektywności. PDCA krok po kroku Logika metody PDCA, zakłada wykonanie czterech kroków. Zaczynamy od Zaplanowania ( Plan ), następnie przechodzimy do Wykonania ( Do ), w kolejnym kroku Sprawdzamy ( Check ) czy nasze rozwiązanie działania…

 • Ciągłe Doskonalenie,  Umiejętności Inżynierskie,  Zarządzanie Jakością

  Analiza przyczyny źródłowej – Root Cause Analysis

  Jak mawiał Steve Jobs – „Jeśli zdefiniujesz problem poprawnie, rozwiązanie masz już praktycznie gotowe” Dzisiejszy wpis chciałbym poświęcić tematyce analizy przyczyny źródłowej, jest to kluczowy element systemu nastawionego na rozwiązywanie problemów. Dzięki poprawnej identyfikacji przyczyn źródłowych jesteśmy w stanie rozwiązywać problemy kompleksowo i efektywnie w sposób eliminujący je tak, aby nigdy więcej nie powracały, a nasze rozwiązania będą trwałe i skuteczne. Tematyka RCA jest bardzo szeroka, dziś skupię się na opisaniu najważniejszych narzędzi, które do analizy RCA są wykorzystywane najczęściej. Problem a zjawisko jaka jest różnica ? Bardzo ważne jest aby zrozumieć czym jest problem a czym jest zjawisko. Wiele osób, które w firmach zajmują się rozwiązywaniem problemów ma z…

 • Ciągłe Doskonalenie,  Zarządzanie Jakością

  Zarządzanie Jakością

  Dzisiejszy artykuł poświęcę zagadnieniu zarządzania jakością. Zagadnienie to sięga już zamierzchłych czasów, pewnie pamiętacie z historii, że w starożytnych czasach kontrolowano jakość rozwiązań budowlanych, stawiając konstruktora i ekipę budowlaną pod akweduktami i mostami. Znaczące zmiany w zarządzaniu jakością przyniosła epoka rewolucji przemysłowej w XIX wieku. Nastąpił wtedy znaczny wzrost produkcji, niestety, ale brak wystarczającej ilości przeszkolonego personelu powodował wzrost ilości błędów. Taka sytuacja spowodowała konieczność zatrudnienia wyspecjalizowanej kontroli zewnętrznej. Niestety, ale wady i inne usterki były dopiero wykrywane na końcu procesu gdzie miała miejsce kontrola końcowa. Kolejnym etapem był okres drugiej wojny światowej kiedy to kontrolę jakości na końcu procesu zastąpiono kontrolą systemową. Taka kontrola polega na kontrolowaniu poszczególnych etapów…

 • siedem zasad zarządzania jakością
  Zarządzanie Jakością

  Siedem zasad zarządzania jakością

  W dzisiejszym biznesie bardzo ważne jest stworzenie organizacji, która ukierunkowana jest na ciągłe doskonalenie funkcjonowania. Każda świadoma organizacja jest w stanie się doskonalić dzięki zrozumieniu potrzeb swoich klientów i wszystkich czynników, które wpływają na jej funkcjonowanie. Z tego właśnie względu norma ISO 9001 opisuje siedem zasad zarządzania jakością, które charakteryzują nowoczesne przedsiębiorstwo. Ten właśnie artykuł poświęcę na opisanie tych właśnie siedmiu zasad. Orientacja na klienta W chwili obecnej sukces osiągają tylko te organizacje, które maja umiejętność dostrzegania i rozumienia potrzeb swoich klientów. Rozumiemy przez to nie tylko potrzeby obecne, ale i to czego klient może potrzebować w przyszłości. Świadome organizacje nastawione na osiągnięcie pozycji lidera starają się, aby wykraczać poza…

 • standaryzacja pracy
  Zarządzanie,  Zarządzanie Jakością

  Standard Operation Procedure. Czy warto tworzyć standardy pracy ?

  W chwili obecnej na rynku pracy jesteśmy świadkami braku wykwalifikowanych pracowników. Niestety, ale nowe osoby przychodzące do pracy nie są w stanie sprostać wymaganiom pracodawców, co skutkuje dużą rotacją pracowników. I co teraz ? Jak szybko wdrożyć nowego pracownika nie poświęcając dużo czasu oraz nie delegując do tego zadania najbardziej doświadczonego operatora ? I tu właśnie z pomocą przychodzi nam standaryzacja pracy i SOP ( Standard Operation Procedure ). Czym jest standaryzacja pracy ? W wielkim skrócie standaryzacja pracy polega na spisaniu w sposób formalny całego procesu i jego elementów składowych. Najczęściej standaryzacja pracy przybiera postać czytelnej instrukcji w formacie A4 gdzie w sposób przejrzysty spisane są procesy produkcyjne. Bardzo…

 • kontrola jakości
  Zarządzanie,  Zarządzanie Jakością

  Cztery rodzaje kontroli jakości – nie pozwól aby uciekały Ci pieniądze !

  Każde przedsiębiorstwo produkcyjne musi dokładnie monitorować swoje koszty, często z tego monitoringu wynika, iż pieniądze są tracone ze względu na wadliwe produkty, które docierają do klientów i trzeba pokryć dodatkowe koszty ze względu na reklamacje i tutaj właśnie niezbędna jest implementacja procesu Kontroli Jakości.  Kontrola jakości jest jedyną możliwością na weryfikację zgodności naszych produktów i usług. W bezpośredni i szybki sposób pozyskujemy informacje o skuteczności naszych procesów i znajdziemy przyczyny powstawania niezgodności. Trzeba sobie zadać tylko pytanie na którym etapie procesu chcemy go kontrolować, aby przyniosło to nam największe korzyści. Dzisiaj chciałbym Ci przedstawić i pomóc w zrozumieniu różnić pomiędzy czterema głównymi rodzajami kontroli jakości. Kontrola Jakości wejściowa ( incoming goods…

 • POKA YOKE
  Zarządzanie Jakością

  POKA YOKE metodą uniknięcia błędów

  Czy zadawałeś sobie kiedyś pytanie czy jest możliwe zaprojektowanie procesu w taki sposób, aby nie wymagał on zewnętrznej kontroli jakości bez ryzyka wyprodukowania wyrobu niezgodnego. Oczywiście, że jest to możliwe a dokładnie udowodnił to 50 lat temu japoński inżynier, który zapoczątkował system POKA YOKE. W trakcie swojej kariery inżynier ten wyodrębnił 3 rodzaje podejścia do „mistake proofing” i rozpowszechniał filozofię zerowej kontroli jakości. Kim jest twórca metody POKA YOKE Pan Shingeo Shingo przez długi czas pracował nad stworzeniem systemu, który uniemożliwiałby popełnianie błędów bez angażowania zewnętrznych sił jakości. W języku japońskim nazwa systemu ewoluowała kilkukrotnie, aby przybrać obecny kształt „POKA YOKE” od słów poka – nieświadomy błąd i yokeru –…

 • raport 8D
  Zarządzanie Jakością

  Raport 8D metodą rozwiązywania problemów

  W każdym przedsiębiorstwie mamy doczynienia z problemami, są one rzeczą naturalną i oczywistą i nie ma powodu się ich obawiać. Najważniejsze jest to abyśmy do ich rozwiązania podeszli w sposób standaryzowany i systematyczny zapewniający nam poprawne przeprowadzenie RCA ( root cause analysis ) i tu właśnie z pomocą przychodzi nam narzędzie jakim jest raport 8D. Ten właśnie raport jest jest obecnie najefektywniejszą metodą zarządzania niezgodnościami i komunikacji niezgodności między klientem a dostawcą. Czym jest raport 8D Teoria mówi, że jest to jasno usystematyzowana technika rozwiązania problemu i ciągłego doskonalenia organizacji. Wykorzystanie standardowych 8 kroków analizy problemu pozwala skutecznie znaleźć i zdefiniować przyczynę źródłową oraz podjąć odpowiednie działania korygujące. Raport jest…