• Ciągłe Doskonalenie,  Narzędzia Problem Solving,  Zarządzanie,  Zarządzanie Jakością

    Co Deming wymyślił ?

    Pan Deming wymyślił i sformułował metodę PDCA ( PLAN, DO, CHECK, ACT ). Metoda ta jest ilustracją zasady ciągłego doskonalenia procesów lub rozwiązywania problemów. Mając opracowany schemat działania testujemy go na wybranym obszarze testowym. Jeśli rozwiązanie działa na małą skalę jest on wprowadzany na pełną skalę. W systemach zarządzania ISO a szczególnie nowych wydaniach PDCA jest bardzo silnie podkreślane. Jest to logiczny ciąg następujących po sobie zdarzeń, których celem jest doskonalenie procesu i zbadanie efektywności. PDCA krok po kroku Logika metody PDCA, zakłada wykonanie czterech kroków. Zaczynamy od Zaplanowania ( Plan ), następnie przechodzimy do Wykonania ( Do ), w kolejnym kroku Sprawdzamy ( Check ) czy nasze rozwiązanie działania…

  • Narzędzia Problem Solving

    Czym jest i jak stosować metodę 5Why

    Dzisiejszy wpis zapoczątkuje serię, która będzie opisywała w detalach narzędzia z grupy Problem Solving. Jako pierwszej, przyjrzyjmy się metodzie 5Why. Metoda ta jest chyba najbardziej popularną i znaną, trudno byłoby znaleźć osobę, która przynajmniej raz nie słyszała o tej technice. Na początek trochę historii w ramach wprowadzenia. Twórcą tej metody jest Sakichi Toyoda jak wskazuje samo nazwisko twórcy, metoda ta była doskonalona i ciągle jest używania w firmie Toyota. Jest to podstawa dzięki której łatwiej możemy sobie poradzić w trudnych sytuacjach. Naukowo zostało udowodnione, że dzięki wielokrotnemu zadawaniu pytania „Dlaczego?”, natura i rozwiązanie problemu stają się bardziej oczywiste. Dzięki efektywności tej metody zyskała ona popularność na świecie i stanowi jeden…