kontrola jakości
Zarządzanie,  Zarządzanie Jakością

Cztery rodzaje kontroli jakości – nie pozwól aby uciekały Ci pieniądze !

Każde przedsiębiorstwo produkcyjne musi dokładnie monitorować swoje koszty, często z tego monitoringu wynika, iż pieniądze są tracone ze względu na wadliwe produkty, które docierają do klientów i trzeba pokryć dodatkowe koszty ze względu na reklamacje i tutaj właśnie niezbędna jest implementacja procesu Kontroli Jakości.  Kontrola jakości jest jedyną możliwością na weryfikację zgodności naszych produktów i usług. W bezpośredni i szybki sposób pozyskujemy informacje o skuteczności naszych procesów i znajdziemy przyczyny powstawania niezgodności. Trzeba sobie zadać tylko pytanie na którym etapie procesu chcemy go kontrolować, aby przyniosło to nam największe korzyści. Dzisiaj chciałbym Ci przedstawić i pomóc w zrozumieniu różnić pomiędzy czterema głównymi rodzajami kontroli jakości.

Kontrola Jakości wejściowa ( incoming goods inspection )

Jest to bardzo ważna kontrola gdy w naszym procesie wykorzystujemy komponenty od poddostawców. Ja osobiście wyróżniam dwa podejścia do kontroli wejściowej mianowicie kontrola aktywna i pasywna. Kontrola aktywna opiera się głównie na naszym zaangażowaniu, oczywiście nie jesteśmy w stanie skontrolować 100% dostaw, ale na bazie naszego doświadczenia i historii dostaw wybieramy sobie ryzykownych dostawców i kluczowe komponenty. Posiadając już zdefiniowanych dostawców i komponenty własnymi siłami kontrolujemy partie towaru, które do nas przychodzą. Taką listę trzeba monitorować i odpowiednio dostosowywać, aby bezcelowo nie sprawdzać komponentów w których problemy przestały występować. Zawsze wyznaczam sobie ilość dostaw którą muszę skontrolować, aby zaufać dostawcy, czasami jest to 5 a czasami nawet 10 kolejnych dostaw.

Drugi typ jak pisałem to kontrola pasywna tutaj przerzucamy cały proces kontroli na dostawcę, gdyż to on jest odpowiedzialny za zapewnienie nam zgodnych produktów. Tutaj z pomocą przychodzi nam procedura PPAP, mianowicie zobowiązujemy dostawcę do dostarczenia nam dokumentacji opisującej proces zapewniania jakości. Na tym etapie bardzo ważna jest współpraca z działem zakupów gdyż to z tego działu do dostawcy przy każdym nowym zamówieniu musi wyjść informacja o przygotowaniu stosownej dokumentacji. Nasza rola ogranicza się do weryfikacji dokumentacji i oceny czy sposób zapewniania jakości przez dostawcę jest dla nas wystarczający. Osobiście jestem zwolennikiem tego podejścia gdyż powoduje ono wzrost świadomości dostawców i uczy ich standardów działania naszej organizacji.

Kontrola Jakości międzyoperacyjna ( in proces control )

Jest to proces, który moim zdaniem w największym stopniu zależy od zaangażowania działu produkcji gdyż to pracownicy znajdują się na stanowisku, a chyba żadna organizacja nie jest na tyle zamożna, aby obok każdego operatora ustawić kontrolera jakości. Idealnie w kontroli między operacyjnej sprawdzają się różnego rodzaju POKA YOKE lub sprawdziany kontrolne, które z łatwością wykonamy np. na drukarkach 3D . Bardzo ważne jest zbieranie tych informacji i odpowiednie informowanie załogi oraz uruchamianie działań naprawczych.

Kontrola Jakości końcowa

Jest to najczęściej spotykana kontrola w organizacjach aczkolwiek nie jest to kontrola najlepsza gdyż mamy już finalny produkt którego możemy już nie naprawić. Z punktu widzenia kontroli kosztów jakości jest to chyba najkosztowniejszy rodzaj kontroli. Kontroler jest w stanie stwierdzić wizualną zgodność, poprawność pakowania i kompletację, natomiast nie jest w stanie wykryć wielu wad, które mogą być wewnątrz produktu. Z punktu widzenia jakości najważniejsze jest zapewnienie jakości procesu produkcji dzięki temu na końcu zawsze otrzymamy zgodny produkt.

Kontrola Jakości ostateczna w trakcie wysyłki

Możemy również wyróżnić losową kontrolę na próbce w trakcie procesu wysyłki. Celem takiej kontroli jest nie tylko zbadanie zgodności wysyłanego produktu, ale weryfikacji procesu kontroli końcowej, dzięki temu możemy dodawać kolejne pozycje do arkuszy np. odbioru maszyn lub detali z produkcji.

Sterowanie kontrolą jakości

Kontrola jakości jest bardzo ważnym ogniwem, pozwala na zapewnienie klientom zgodnych dostaw. Osobiście nie zgadzam się ze stwierdzeniem że kontrola jakości to koszt. Moim zdaniem kontrola jakości to zysk, dzięki kontroli jakości eliminujemy właśnie koszty reklamacji, napraw czy złomowania. Przy dobrze zawartych umowach z poddostawcami możemy nawet na kontroli jakości zarobić, musimy jedynie zawrzeć w warunkach dostaw, że to dostawca odpowiada za złą jakość dostarczonych komponentów. Dzięki temu z łatwością sfinansujemy pracowników np. kontroli wejściowej. Pamiętajmy, że musimy pracować nad rozwiązaniem przyczyn źródłowych problemów niż raczej nad powiększaniem kontroli jakości gdyż to w dłuższej perspektywie jest znacznie bardziej opłacalne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *